Betalingsvoorwaarden

Op deze pagina kunt u vinden wat onze betalingsvoorwaarden zijn.

Betalings-voorwaarden

Op deze pagina kunt u vinden wat onze betalingsvoorwaarden zijn.

Voorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Betaling geschiedt contant / pin op de dag van de behandeling tenzij u een betalingsregeling hebt getroffen met uw fysitoherapeut. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt, in dat geval, binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
  4. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
  5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.
  6. IBAN: NL96rabo0121736334

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze, voor ons gebruikelijke, wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.

Direct contact opnemen

Wilt u uw hobby, sport of werk ook snel weer oppakken?
Neem dan nu contact met ons op en wij gaan samen met u aan de slag voor snel en efficiënt herstel.