Huisregels FysioFit

Welkom bij Corpus Fysiofit.
Om de groepslessen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf de volgende informatie geven. 

Huisregels Fysiofit / Medische Fitness

  • Voor de start van Fysiofit of Medische fitness is een intake verplicht. 
  • Deze intake bestaat uit een vraaggesprek en een fitheidsmeting. Dit geldt ook als u onder behandeling bent van een fysiotherapeut.
  • Als u niet in de gelegenheid bent een les fysiofit of Medische fitness te volgen, dient u diezelfde dag voor 12.00 uur ons daarover te informeren. De gemiste les wordt wel in rekening gebracht, maar wij bieden u de mogelijkheid deze les binnen een termijn van 4 weken in overleg in te halen. Indien er sprake is van het wegvallen van meerdere lessen (vakantie/ziekte) ontvangen wij graag schriftelijk bericht hiervan.
  • Het dragen van schone sportschoenen, die niet buiten gedragen worden, gepaste sportkleding en het gebruik van een handdoek is verplicht. Oefenmatjes, zit- en /of hoofdsteunen dienen zoveel mogelijk met een handdoek te worden afgedekt.
  • In verband met de planning van de groepsgrootte dient u zich aan de vastgestelde uren te houden.
  • Behalve het gebruik van een bidon, is het niet toegestaan om drank en etenswaren in de zaal te nuttigen.
  • Opzegtermijn bedraagt een maand en dient schriftelijk te worden ingediend. Restitutie van betaalde lessen is niet mogelijk.
  • Alle nota's ontvangt u aan het begin van de maand/het kwartaal.

Algemene aansprakelijkheid
Corpus is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van de cliënt. Tevens geldt dat de cliënt onderricht uitsluitend en alleen ontvangt voor eigen risico. Kosten van enig letsel of ongeval worden geheel door de cliënt gedragen, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van Corpus. Voor schade toegebracht aan de inventaris, c.q. het gebouw door de leden, zullen wij hen aansprakelijk stellen.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.