Cursus Valpreventie

19-12-2018

 

Vrijdag 21 december j.l. is de eerste valpreventiecursus "InBalans" door de deelnemers met succes afgerond. 12 weken hebben zij onder deskundige begeleiding van Wouter en Peter gewerkt aan kracht, conditie en balans. De eindscores zijn zeer positief te noemen. Corpus is dan ook voornemens om in 2019 te starten met de volgende cursus. De verwachting is dat deze in februari zal aanvangen. U kunt zich hiervoor opgeven bij onze balie of via telefoonnummer 013-5078066.

 

InBalans is een beweegprogramma gericht op het voorkomen van vallen bij ouderen.De cursus bestaat uit twee voorlichtingsbijeenkomsten over risicofactoren van het vallen en een beweegprogramma van twee bijeenkomsten per week gedurende tien weken. Er wordt onder professionele begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut gewerkt aan uw spierkracht, algehele conditie, balans en loopvaardigheid.Voordat u met de cursus gaat beginnen wordt eerst uw valrisico in kaart gebracht. Bij de start van de cursus ontvangt u een cursusboek waarin alle oefeningen en tips duidelijk staan beschreven. De bijeenkomsten worden in groepsverband gehouden, waarbij de oefenstof afgestemd wordt op uw eigen niveau.

 

De kosten zijn in totaal 225 euro, waarvan 25 euro gesubsidieerd wordt wanneer je lid bent van de seniorenvereniging Baarle (KBO). Ook vergoeden de meeste zorgverzekeraars een gedeelte van de kosten.